0936-0623990
میزبانی وب

شرايط و ضوابط كلي ارائه خدمات:

اطلاعات تماس:

مشترک یا خریدار ملزم به وارد کردن اطلاعات صحیح خود می باشد درصورت عدم رعایت مورد فوق مسئولیت آن برعهده مشترک می باشد

احترام به دیگران:

مشترک از سرویس خریداری شده حق استفاده در جهت آزار رساندن به سایرین را ندارد و درصورت مشاهده این مورد بدون اخطار قبلی سرویس فوق مسدود می گردد

مشترک و پرسنل نور وب ملزم به رعایت احترام در گفتگو و حل مشکل طرفین می باشند

درصورتی که مشاهده شود مشترک سعی در اختلال سرویس دهی سایر مشترکین توسط سرویس خود را دارد پسس از ارسال اخطار سرویس فوق مسدود میگردد

قوانین کشوری:

تمامی مشترکین ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشند

درصورتی که آدرس اینترنتی مشترک توسط کارگروه تایین مصادیق مسدود گردد نور وب نیز بدون اخطار اقدام به مسدود سازی سایت فوق مینماید

مسائل اقتصادی:

هرگونه تغییر قیمت یا تغییر سرویس برای مشترکین جدید اعمال خواهد شد و مشترکین قبلی تا زمانی که سرویس خود را تمدید نمایند با تعرفه و امکانات سابق میتوانند از خدمات استفاده نمایند

درصورت عدم پرداخت صورت حساب به موقع نور وب حق خود را محفوظ میدارد که سرویس مشترک را قطع و از ارائه سرویس به مشترک مورد نظر خودداری نماید

تهيه نسخه پشتيبان از اطلاعات (Backup):

نور وب مسئولیت تهیه نسخه پشتیبان از سرویس های میزبانی وب را میپذیرد و مشترک نیز برای جلوگیری از خطرت غیرقابل پیشبینی می بایست یک نسخه پشتیبان از اطلاعات خود را تهیه نماید .

نور وب مسئولیتی در قبال از دست رفتن اطلاعات در سرویس های حجیم مانند سرور اختصاصی - سرور مجازی - هاست های دانلود حجیم نمی پذیرد مگر درموارد خاص

حریم خصوصی:

مشترک مسئول حفاظت از گذرواژه سرویس و حساب کاربری خود می باشد و در صورت عدم رعایت مورد فوق نور وب هیچگونه مسئولیتی نمیپذیرد

جبران خسارت

نور وب متعهد میگردد درصورت اختلال های پیش از حد در سرویس ها سرویس مورد نظر را با تخفیف یا به صورت رایگان برای دوره تمدید بعدی ارائه دهد

ارتباط با نور وب

تمامی مراحل تهیه سرویس و رفع مشکل سرویس ها فقط فقط از طریق حساب کاربری به نشانی client.noor-web.ir می بایست پیگیری و حل شود